Miljøsanering

Vi tænker på miljøet. Det gør vi blandt andet ved at sørge for, at vores medarbejdere er uddannet i miljøsanering. Vores medarbejdere er således alle certificerede efter gældende lovkrav i miljøsanering. Vi er på denne måde også garanter for levering af opdateret, miljørigtige og effektive løsning til dig som kunde. Vi sørger for, at miljøscreeningen bliver udført, og at de forskellige interessenter og instanser bliver involveret, så tidligt som muligt i forløbet, så alle parter er enige om både udførsel og løsning.

Hos  MT Nedrivning ApS sætter vi en ære i at forvalte vores ansvar over for mennesker og miljø.

Typiske opgaver:

  • Rådgivning
  • Besigtigelse
  • Prøver
  • Fugtmålinger
  • Planlægning
  • Miljørigtig Sanering
  • Afsluttende rengøring
  • Dokumenteret kvalitetssikring

Saneringen og affaldshåndteringen udføres efter gældende retningslinjer og sikkerheds vejledninger for miljø og arbejdsmiljø.

Nedenfor kan du læse om de miljøskadelige materialer og stoffer, som vi garanterer en 100% sikker og miljørigt håndtering af.

 

ASBEST

Asbest er et velkendt problem for husejere herhjemme i Danmark. Når der nedbrydes i asbestholdige materialer, opstår der støv, som indeholder fibre i form som mikroskopiske nåle. Derfor er det naturligvis vigtigt, at miljøsanering udføres helt korrekt, da asbest kan være meget farligt at indånde.

Udsættes man for asbest øges risikoen for at udvikle asbestose samt lunge- og mavekræft markant. Vi arbejder med friskluft turbo-værn, så vi ikke udsætter vores medarbejdere for at indånde de farlige asbestfibre.

Fibrene i asbest kan på grund af deres struktur spaltes på langs og blive meget tynde. Hvis de indåndes, kan de trænge sig helt ud i de fineste forgreninger af lungerne, hvilket som nævnt øger risikoen for lungekræft. De skadelige effekter ved tobaksrygning forstærkes desuden, hvis asbestfibre indåndes.

 

PCB

Tilbage i start 70’erne kendte man ikke til de farlige konsekvenser ved brug af PCB. Derfor er det farlige sundheds- og miljøskadelige tilsætningsstof nu at finde i materialerne i mange huse fra dengang. Men hvad er PCB nu lige? PCB står for Poly-Chlorerede Biphenyler og er et tilsætningsstof, der særligt er blevet brugt i byggeindustrien. Det skyldtes især PCB’s egenskaber til at blødgøre og brandhæmme materialer. Heldigvis blev brugen af PCB forbudt i Danmark i 1977, men derfor er tilsætningsstoffet stadigvæk at finde i bygningerne fra dengang.

Vi kender til farerne ved de skadelige effekter ved PCB og sørger derfor også for, at vores medarbejdere har det helt rigtige beskyttelsesudstyr til arbejdet med at fjerne PCB. Godkendte dragter, friskluftsværn og sikre masker benyttes derfor altid, når vi arbejder med PCB. Vores medarbejderes sikkerhed er naturligvis alfa omega, og derfor går vi ikke på kompromis her.

PCB regnes fortsat som et af de helt store miljøproblemer i verden. Der er flere store initiativer i gang til at få indsamlet og destrueret stoffet, hvilket vi naturligvis er stolte over at kunne bidrage til.

 

BLY

Selvom bly er et naturligt forekommende metal, så kan det være skadeligt både for miljø og mennesker. Bly blev tidligere brugt i flere byggematerialer i form som enten metallisk bly eller blyforbindelser i eksempelvis maling og plast. Anvendelse af bly blev dog forbudt i Danmark i 2007, da man fik påvist metallets skadelige egenskaber.

Derfor hjælper vi nu med at fjerne blyet en gang for alle fra danske bygninger og hjem. Til det job kræves det, at vi laver en grundig miljøscreening, så vi kan danne os et overblik over blyets omfang. Det er nemlig vigtigt, at bly håndteres og fjernes på korrekt vis.

På grund af de skadelige egenskaber ved bly sørger vi for at tage os de egnede forbehold, så vores medarbejdere ikke udsættes for en sundhedsrisiko under arbejdet. Det gør vi blandt andet ved at udstyre medarbejderne med de vejledte værnemidler.

 

SKIMMELSVAMP

Skimmelsvamp er en klassisk fjende for danske husejere. Pestilensen er ikke nem at komme af med, hvis den først får fodfæste, men her kan vi hos MT Nedrivning være behjælpelige. Vi kan nemlig sagtens tage os af at fjerne den farlige svamp. Med det rigtige beskyttelsesudstyr har vi alle forudsætningerne for en effektiv og sikker fjernelse af skimmelsvampen.

Skimmelsvamp ses tit på fugtige steder såsom kældre, badeværelser og lignende, hvor udluftningen ikke er god. Fugt, varme og cellulose udgør de perfekte kriterier for udvikling af skimmelsvamp.

Da skimmelsvamp er sundhedsskadelig, skal den selvfølgelig fjernes hurtigst muligt. Irritation i næse, svælg, øjne, hovedpine, hoste og øget træthed er nogle af følgerne ved skimmelsvamp. Mange udvikler også allergi, så svampen skal gerne fjernes så hurtigt som muligt.

 

Call Now ButtonRing