Nedrivning og nedbrydning

Indvendig nedrivning

Nøglen til god og sikker nedrivning indendørs er planlægning og forsvarligt udstyr. MT Nedrivning ApS renoverer såvel som miljøsanerer på en måde, så du får din opgave løst efter gældende lovgivning og sikkerhedsregler.

I vores opgaveløsning lægger vi vægt på at være i fuld kontrol af behandlingen af for eksempel farlige stoffer eller lignende. Vi vurderer og estimerer enkelt komponenterne i bygningerne som fx loft, gulv, el, rør, sanitet, installationer for derefter at planlægger nøje, hvordan den enkelte komponent skal håndteres inden vores dygtige håndværkere går i gang med korrekt og forsvarlig løsning af opgaven.

Den beskrivende proces for indvendig nedrivning vil også være en proces i en total nedrivningsopgave.

Totalnedrivning

Når MT Nedrivning ApS udfører en totalnedrivning, ser vi os selv som kundens rådgiver og partner i projektet, og vil derfor også altid være behjælpelig med udformning af de ansøgninger og tilladelser, der skal til for at en opgave kan afvikles. Vi søger naturligvis for, at alt vil blive forsvarligt nedrevet og bortskaffet, i overensstemmelse med gældende sikkerhedskrav, lovgivning og de ønsker, du som kunde, måtte have.

Er det fx aftalen at alt skal væk og fjernes, så er det MT Nedrivning ApS dokumentere og leverer til dig, så vi sikrer, at du som kunde er fuldt tilfreds.

Man kan få tilskud til nedrivning!

I nogle kommuner er det muligt at få et tilskud.

Du kan læse på din kommunes hjemmeside om, hvilke tilskud der gives i forhold til bygningsnedrivninger. Eller du kan henvende dig til din lokale kommune og høre dem ad. Der er dog visse krav der skal være opfyldt før at man kan få tilskud.

Betonskære. Vægskæring. . Asfaltskæring. Rilleskæring/fræsning . Fræsning af kanter. Wire-skæring. Nedskæring af altaner

Ved mange nedrivningsopgaver bruges der specialudstyr. Her er det en betonskære med en 2000 mm. diamantklinge som laver et snit i en 85 cm tyk armeret betonmur.

Call Now ButtonRing